Santral Dönüşüm Projesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızca telefon santral sistemi altyapı güncellemesi kapsamında, Üniversite içi tüm kampüs ve birimlerdeki personelin birbirlerini ön kod çevirmeksizin sadece dahili numaraları tuşlayarak arayabilmeleri için tek numara planına geçiş ve tüm abonelerin 0216777XXXX şeklinde harici aranma işlemleri tamamlanmıştır. Böylece Üniversitemiz içinden son dört haneli numaralar tuşlanmak suretiyle tüm kampüs ve birimler arasında dahili görüşme yapılabildiği gibi, Üniversitemiz dışından yapılacak aramalarda söz konusu dört haneli numaraların önüne 0216777 eklenerek, santrala düşmeksizin ilgili numaraya direkt erişim mümkün hale gelmiştir.

Aynı kapsamda yapılan çalışmalardan bir diğeri de dijital faks sistemini devreye almak olmuştur. Dijital faks sistemiyle, herhangi bir faks cihazına ihtiyaç duymadan faks alıp gönderme imkanı sağlanmıştır.  Yeni sistemle hem e-posta hem de web uygulaması üzerinden faks gönderim ve alım işlemi yapılabilecektir.

1.jpg (32 KB)

2.png (122 KB)

3.png (15 KB)

HIZLI ERİŞİM