Personel İzin Süreçlerinin Dijitalleştirilmesi

Üniversitemiz birimlerinde görev yapan akademik ve idari personele ilişkin izinlerin EBYS uygulamasına aktarımı 28/12/2021 tarihi itibari ile gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten itibaren izin kullanmak isteyen personelin PBYS üzerinden izin işlemleri Üniversitemiz resmi web sitesinde duyurulan, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İmza Yetkileri Yönergesi hükümleri çerçevesinde yapılmaya başlanmıştır.

Bu kapsamda;

  • Memur İzin Tanımları Ekranları revizyon,
  • Sözleşmeli Personel İzin Tanım modülü geliştirilmesi,
  • İşçi İzin Tanım modülü geliştirilmesi,
  • Bütün personelin yeni izin haklarını izin kıdem tarihleri esas alınarak otomatik güncellenmesi,
  • İşçi Tanımları modülünde revizyon yapılması,
  • İşçi Sendika Sözleşme Tanım ve Tarihçe modülü geliştirilmesi,
  • İşçilerin kalan izin bilgilendirmesi için 45 gün öncesinde uyarı maili gönderme mekanizması geliştirilmesi,
  • EBYS servis entegrasyonu,
  • Ayna modülünde sözleşmeli ve işçi izinlerinin görüntülenmesi,
  • İzin durum raporları,
  • İzin Görüntüleme modülü geliştirildi.

 

3.jpg (300 KB)

HIZLI ERİŞİM