Lisanslı Yazılımlar (Bilgi)

LİSANSLI YAZILIMLAR

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında bilgisayar teknolojisinin hızla gelişmesi sonucu, kamu hizmetlerinin görülmesinde, yaygın olarak kullanılan bilgisayar programları, “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında, ilim ve edebiyat eseri olarak koruma altındadır.

Birçok ülkenin telif hakları sistemine paralel şekilde, diğer eser türlerinde olduğu gibi bilgisayar programlarının da, lisanssız kopyalarının kullanılması, hak sahibinin izni olmaksızın çoğaltılması, değiştirilmesi ve dağıtılması fiillerine karşı “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”nda cezai ve hukuki yaptırımlar öngörülmüştür.

Rektörlüğümüzce ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılıp üniversitemizin ihtiyacı olan uygun yazılımlar lisanslı olarak temin edilmektedir.   Bu hususla; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri çerçevesinde, fikri hakların korunması açısından, lisanssız yazılım kullanımının engellenmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Lisanssız ürün kullanıldığı anlaşılan personel/birim hakkında hem disiplin hem ceza soruşturmalarının açılması hususunda gerekli girişim yapılmakta ve ayrıca lisans sahibine karşı tazmin yükümünün kurumsal sorumluluk kapsamında ihlal edene rücu edileceği hususunda imza karşılığı tüm personele tebliği sağlanmıştır.

Biriminiz  tarafından  talep  edilecek  lisanslı  yazılım  ihtiyaçlarınız  aşağıdaki  adımlar izlenerek talep edilmelidir:

1-  İhtiyaç duyulan lisanslı yazılım (yazılım tam adı, versiyonu, vb.) belirlenir.

2-  Bilgi  İşlem  Daire  Başkanlığı  web  sayfasında  bulunan  “Yazılım  Talep  Formu” doldurulur.

3-  Talepte bulunan birim tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen lisanslı yazılımlar üstyazı ile Ek’inde teknik şartname, teklifler ve “Yazılım Talep Formu” olacak şekilde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na iletilir.

4- Talepler, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından incelenir. Talep edilen yazılım Üniversitemiz envanterinde bulunuyor, muadilleri satın alınmış ya da muadili mevcut ise bu yazılımlar önerilir. Bunun dışında önerilen taleplerle ilgili Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, örnek şartname, teklif ve yazılım talep formu doğrultusunda sistem özellikleri ve teknik özellikler açısından değerlendirir.

5- Satın alma süreci Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. 

 

Önemli: Lisanssız ürün kullanımı yasaktır.

 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri çerçevesinde, fikri hakların korunması açısından, lisanssız yazılım kullanımının engellenmesi için birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve personelin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” ve Bilgi Güvenliği Yönetim politikaları çerçevesinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın haberdar olmadığı, satın alınmasında görüş beyan etmediği hiçbir yazılım ve lisansı olmadan kullanıma açılan yazılımlar konusunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 18.04.2023 14:51:26 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM