Ulakbim Kullanım Politikası Sözleşmesi

Tanımlamalar

1. Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası, tüm "UlakNet" kullanıcıları için uygulanan kuralları tanımlamaktadır.

2. Kullanıcı kuruluşlar, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıdır; kullanıcılar bunların öğrenci, öğretim üyesi, araştırmacı ve diğer çalışanlarıdır.

3. UlakNet, kullanıcıların haberleşme gereksinimlerinin TCP/IP protokolü ile çalışan bir ağ üzerinden karşılandığı tüm servis ve altyapıya verilen isimdir.

4. UlakNet, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) bir enstitüsü olan ULAKBİM tarafından, TÜBİTAK yönetmeliklerine uygun olarak işletilir.

5. UlakNet, İmzalayan Taraf'ın hakkında bilgilendirileceği ve tümüyle sorumlu olacağı bu belgede belirtilen prensip ve yükümlülükleri saklı bulunduran bir ağdır.

6. Bu dökümandaki kurallar öncelikle kullanıcı kuruluşlara uygulanır. Kullanıcı kuruluşlar, kendi kullanıcılarının bu kurallara ve yasal düzenlemelere uygun davranmasından sorumludurlar ve gerekli tedbirleri alırlar.

7. Bu nedenle, kullanıcı kuruluşların kendi Kullanım Politikası Sözleşmelerini hazırlayıp kullanıcılarına imzalatmaları tavsiye edilir.

Kullanım Politikası

8. Ağ'ın iyi kullanımı ve güvenliği için, farklı kullanıcılar arasında iyi bir işbirliği kurulması gerekmektedir. Bu işbirliği, özellikle, UlakNet'e direkt veya endirekt olarak bağlanarak erişen İmzalayan Taraf'ın, kendi sorumluluğu altındaki kullanıcıları adına aşağıdaki konulara uyacağı taahhütüne dayanmaktadır:

8.1. UlakNet Ağ'ı kesinlikle profesyonel amaçlar içindir: eğitim, bilimsel araştırma, teknik gelişme, teknoloji transferi, bilimsel, teknik ve kültürel bilginin yayılması;

8.2. Ağ üzerindeki bilgi nakil ve erişiminin ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak sağlanması;

8.3. UlakNet'e, ticari olan veya olmayan, ücret karşılığı ya da ücretsiz, yetki verilmemiş herhangi bir üçüncü kişi veya kuruluşun erişiminin sağlanmaması;

8.4. Teknik olanakların ve insan kaynaklarının, yeterli düzeyde sürekli bir güvenlik düzeyi sağlamak ve kendi kuruluşları üzerinden herhangi bir şekilde izinsiz olarak ağ'a girilmesini önlemek için kullanılması;

8.5. Kurumların kendi posta sunucularının aktarılan (relay) posta geçişine kapalı olması;

8.6. Genel olarak bu Kullanım Politikası sözleşmesi'ne uyulması.

Yasaklanmış Kullanım

9. Sistem ve Ağ güvenliğinin ihlal edilmesi yasaktır, cezai ve hukuki mesuliyetle sonuçlanabilir. ULAKBİM bu tür ihlallerin sözkonusu olduğu durumları inceler ve eğer bir suç oluştuğundan şüphe duyulursa yasa uygulayıcı ile işbirliği yapar. UlakNet aşağıdaki amaçlarla kullanılamaz:

9.1. Ticari reklamlar ve haber duyuruları gibi istenmeyen mesajlar (SPAM iletiler) göndermek;

9.2. Başka bir kullanıcının posta sunucusunu (mail server), o kullanıcının açık izni olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanmak;

9.3. UlakNet üzerindeki servis kalitesini etkileyecek, bozacak, karışıklık yaratacak trafik düzenlemeleri oluşturmak;

9.4. Kullanım amaçlarına uygunsuz, müstehcen, rahatsız edici materyalin üretilmesi ve dağıtılması (akademik ve araştırma amaçlı olanlar hariç);

9.5. Gerçek dışı, sıkıntı, rahatsızlık verici, gereksiz korku yaratacak metaryalin üretimi ve dağıtımı;

9.6. İftira ve karalama mahiyetinde metaryalin üretimi ve dağıtımı;

9.7. Başkalarının fikri haklarını ihlal edici mahiyette (copyright) metaryalin (yazı, makale, kitap, film, müzik eserleri dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere) dağıtımı;

9.8. UlakNet üzerinden ulusal veya uluslararası hizmetlerin kasıtlı olarak yetkisiz kullanımı;

9.9. Kasıtlı olarak yapılan aşağıdaki tip uygulamalar:

  9.9.1. Başkalarının verilerinin tahrip edilmesi;

  9.9.2. Başkalarına ait kişisel bilgilere tecavüz;

  9.9.3. Başkalarına ait çalışmaları bozmak, tahrip etmek;

 9.9.4. UlakNet üzerinde başkalarına kullanım olanağı vermeyecek oranda trafik yaratmak;

 9.9.5. UlakNet'in çalışmasını engellediği, gereksiz trafik yarattığı için ULAKBİM tarafından ilan edilerek kullanımı yasaklanan yazılımları ısrarla kullanmak;

Uyma

10. Bu Kullanım Politikası'nı İmzalayan Taraf, ULAKBİM'in ağ'ın 8. ve 9. maddelerde belirlenen kurallara uygun kullanımını kullanıcının kişilik hakları saklı kalmak üzere kontrol edebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder.

11. İmzalayan Taraf, ULAKBİM'in, sorun yaratan herhangi bir olayın farkına varması üzerine, güvenliği sağlamak için, UlakNet'e ulusal ya da uluslararası düzeyde erişimi geçici olarak engelleme kararı almak dahil, acil önlemler alabileceğini kabul eder. Ancak, bu önlemler, belirtilen durum genel ağ işleyişini ve güvenliğini etkilemediği sürece, ilgili kuruluş ile iletişim kurulduktan ve belli bir süre tanındıktan sonra alınacaktır.

12. Kullanıcıların başka bir kullanıcının sürekli tekrarlanan düşmanca hareketlerinden zarar görmesi halinde, İmzalayan Taraf'ın veya ilgili herhangi bir kullanıcının isteği üzerine, ULAKBİM daha önce sözü edilen şartlarla kısıtlayıcı önlemler almak zorunda kalacaktır.

13. İmzalayan Taraf, ULAKBİM'in sektörde meydana gelebilecek yasal gelişmeleri gözönünde tutarak bu Kullanım Politikası'nı değiştirebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder; ULAKBİM, politikasını ve sözleşmeyi istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Değiştirilen sözleşme, http://www.ulakbim.gov.tr/dokuman/kullanimpolitika.uhtml adresinde yeralmasından itibaren yürürlüğe girer.

 

Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 07.10.2022 15:22:11 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM