MAC Adresi Öğrenme

Windows 7'de Mac Adresi Öğrenme

   Başlat (Start) -> Aramayı Başlat (Start Search) kutusuna cmd yazılır ve Başlat menüsünde beliren cmd simgesi tıklanır.

1

Açılan komut istemi penceresindan 2 şekilde mac adres öğrenilebilinir;

1. ipconfig /all veya ipconfig -all yazılır ve Enter tuşuna basılır. Bu komut bilgisayardaki ağ adaptörlerinin (wireless, yerel ağ bağlantısı vb.) listelenmesini sağlayacaktır. Listede ilgili ethernet bağdaştırıcısının altında Fiziksel Adres (Physical Address) etiketli on iki haneli karakter dizisi o bağdaştırıcının MAC adresidir.

3

2. Mac adresini öğrenmek için izlenilebilecek ikinci yol ise "getmac" komutunu çalışmaktır. Komut istemi penceresine getmac komutu yazılır ve Enter tuşuna basılır. Listede Fiziksel Adres (Physical Address) etiketli on iki haneli karakter dizileri bilgisayara bağlı bulunan ağ bağdaştırıcılarının Mac adresleridir.

2

Windows Vista'da Mac Adresi Öğrenme

Windows Vista'da mac adresi (fiziksel adres) öğrenmenin üç yolu vardır:

 1. Başlat (Start) -> Aramayı Başlat (Start Search) kutusuna cmd yazılır ve Başlat menüsünde beliren cmd simgesi tıklanır.
  Windows Vista'da Mac Adresi Öğrenme
  Açılan komut istemi penceresine ipconfig /all veya ipconfig -all yazılır ve Enter tuşuna basılır. Bu komut bilgisayardaki ağ adaptörlerinin (wireless, yerel ağ bağlantısı vb.) listelenmesini sağlayacaktır. Listede ilgili ethernet bağdaştırıcısının altında Fiziksel Adres (Physical Address) etiketli on iki haneli karakter dizisi o bağdaştırıcının MAC adresidir.
  Windows Vista'da Mac Adresi Öğrenme
 2. Mac adresini öğrenmek için izlenilebilecek ikinci yol ise "getmac" komutunu çalışmaktır. Komut istemi penceresine getmac komutu yazılır ve Enter tuşuna basılır. Listede Fiziksel Adres (Physical Address) etiketli on iki haneli karakter dizileri bilgisayara bağlı bulunan ağ bağdaştırıcılarının Mac adresleridir.
  Windows Vista'da Mac Adresi Öğrenme
 3. Diğer bir yol ise Başlat (Start) -> Tüm Programlar (All Programs) -> Donatılar (Accessories) -> Sistem Araçları (System Tools) -> Sistem Bilgisi (System Information) yolunu izlemektir. Açılan pencerede Bileşenler (Components) -> Ağ (Network) -> Bağdaştırıcı (Adapter) seçeneği seçilerek istenilen ağ bağdaştırıcısının MAC adresi öğrenilir.

Windows XP'de MAC Adresi Öğrenme

 1. Start (Başlat) -> Run (Çalıştır) butonlarına tıklanır.
  Windows Xp'de Mac Adresi Öğrenme
 2. cmd yazılıp OK (Tamam) butonuna tıklanır.
  Windows Xp'de Mac Adresi Öğrenme
 3. Ekranda DOS komut giriş penceresi belirecektir.Bu pencerede ipconfig /all veya ipconfig -all yazın ve Enter tuşuna basın. Bu komut bilgisayardaki ağ adaptörlerinin listelenmesini sağlayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken tek husus, ipconfig yazdıktan sonra bir boşluk karakteri bırakıp /all veya -all eklerinden istenilenin yazılmasıdır.
  Windows Xp'de Mac Adresi Öğrenme
  Listede Physical Address (Fiziksel Adres) bölümünde görülen adres bilgisayarın MAC adresidir. Not: Physical Address (Fiziksel Adres) alanında 44 ile başlayan bir adres görünüyorsa, bu adres modemi tanımlamaktadır. Ethernet kartlarına ait MAC adresleri 44 ile başlamaz.

Linux'da MAC Adresi Öğrenme

 1. Masaüstündeyken Alt+F2 tuş kombinasyonu kullanılarak "Uygulama Çalıştır" penceresini açın.
  Linux'ta MAC Adresi Öğrenme
 2. Gnome masaüstü ortamı için gnome-terminal, KDE masaüstü ortamı için konsole yazıp "Çalıştır" butonunu tıklayın.
 3. "ifconfig" yazılarak Enter tuşuna basın.
  Linux'ta MAC Adresi Öğrenme
 4. O an için geçerli IP adresini kullanan ethernet bağdaştırıcısının yanında yer alan HWaddr olarak gösterilmiş kısım MAC adresinizdir.
  Linux'ta MAC Adresi Öğrenme

Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 13.09.2022 13:32:34 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM