Kurumsal

VİZYON

Üniversitemiz bilgi işlem alt yapısını geliştirip iyileştirerek, hızlı, bilgiye dayalı ileri teknolojik çözümler sunabilen kesintisiz bir hizmet ağına sahip, ulusal ve uluslararası arenada rekabet gücü yüksek, kurumsallaşma bilincinin ileri seviyede olduğu, bilişim teknolojilerinde öncü, güven duyulan ve danışılan uzmanlaşmış bir kadro ile bilişim alanında gerekli desteği eksiksiz sağlayabilen bir kurum olmaktır. 

MİSYON

Üniversitemiz bilgi işlem sistemini etik ve evrensel değerleri yerel çerçevede ele alarak işletmek, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve bilimsel alandaki faaliyetlere destek sağlamak adına gerekli bilişim servislerini ve bu servislerin desteğini sunmak, bilişim sistemlerini; hızlı, verimli ve kaliteli bir hizmet anlayışıyla kurarak, güvenliğini ve güncelliğini sağlamak ve üniversitemiz birimlerine, personellerine ve öğrencilerine ihtiyaç duyulan bilgi işlem hizmetlerinin kurumsal verimlilik ilkesini benimseyerek etkin ve sürekli olarak verilmesini sağlamaktır.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları,

 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, üniversitemizin akademik-idari personel ve öğrencilerinin, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerini en üst seviyede kullanmalarını sağlama görevlerini yerine getirmektedir. 
 • Üniversitenin iletişim ve ağ altyapısının sürekliliğini sağlamak,
 • İnternet tabanlı hizmetlerin sunulması (web, e-posta, uzaktan eğitim…)
 • Var olan sistemlerin yönetilmesi, izlenmesi, takip edilmesi (Sunucu, Router, Switch...)
 • Ağ sistemlerin güvenliğini sağlamak,
 • Araştırma-Geliştirme faaliyetleri içinde olmak,
 • Edindiği bilgi ve deneyimleri üniversitenin tüm organlarıyla paylaşmak,
 • Üniversitenin ihtiyaç duyduğu projelere destek sağlamak ve yönlendirici olmak,
 • Üniversitemizi bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak çağdaş eğitim seviyemizi yükselterek uluslararası alanda söz sahibi olmasını sağlamak.
 • Üniversitemizde kullanılan tüm programların aynı veritabanı üzerinde çalıştırılmasını, bu programların birbirine entegre edilmesini, kullanılmakta olan programları; değişen kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda düzenleyerek en verimli şekilde sunmaktadır.
 • Bilişim alanında; donanım, yazılım ve veri iletişim birimlerini bünyesinde bulundurarak, vizyon, misyon ve stratejisine uygun olarak teknolojik gelişmeleri takip etmekte, ihtiyaç duyulan bilişim hizmetlerini teknolojinin gelişimi doğrultusunda gerekli analizleri yaparak, üniversitemizin hizmetine sunmaktadır.

 


Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 13.10.2022 13:28:20 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM