Duyuru ve Etkinlik Yayınlama Talepleri Hakkında

Değerli paydaşlarımız,

Duyuru ve etkinlik yayınlama taleplerinin daha sağlıklı ve etkin yapılabilmesi için "Duyuru ve Etkinlik Prosedürü" ne göre süreçler revize edilmiştir. Duyuru ve etkinlik yayınlama talepleri birim üstyazısı ile kabul edilmektedir.(Duyuru ve etkinlik yayınlama talepleri birim üstyazısı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan talep edilmektedir.)

01.04.2016 tarihi itibarıyla birimlerin gönderecekleri duyuru yayınlama talep yazılarına EK olarak Birim Yetkilileri tarafından doldurulan “Duyuru Talep Bilgi Formu (Duyuru Talep Bilgi Formunu İndirmek için tıklayınız.)”nu eklemesi gerekmektedir.

** Formun, üstyazıya EK olarak gönderilmesi gerekmektedir. Formun yazı ekinde gönderilmemesi halinde tek başına işleme alınmayacaktır.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

HIZLI ERİŞİM