Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Yazılım Birimi

Yazılım Birimi aşağıdaki birimlerden oluşur:

 • >Yazılım Analiz Birimi,
 • >Yazılım Geliştirme Birimi,
 • >Web Tasarım Ekibi

Yazılım biriminin, görev ve yetkilerinin bazıları şu şekildedir:

Yazılım Analiz Birimi:

Yazılım analiz biriminin görev ve yetkilerinin bazıları aşağıdaki gibidir.

 • >Bilgi sistemleri ve üniversite kapsamındaki yeni bileşenlerinin tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda, Daire Başkanı tarafından kendisine verilen yazılım projelerinin, düzeltmelerinin ve/veya güncellemelerinin analiz ve tasarımını yapmak,
 • >Verilen yazılım projelerinin analizini kapsamında iş akışları çıkarmak, gerekli verileri toplamak, analiz dokümanları hazırlamak ve sunmak,
 • >Üniversite birimleri ve Yazılım Uygulama ve Geliştirme Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak çalışmak,
 • >Projeler ile ilgili son kullanıcının yararlanabileceği eğitimsel materyaller oluşturmak,
 • >Faaliyet alanına ilişkin olarak Daire Başkanı tarafından verilecek benzer görevleri yapmak.

Yazılım Geliştirme Birimi
Yazılım geliştirme ekibinin görev ve yetkilerinin bazıları aşağıdaki gibidir.

 • >İhtiyaçlar doğrultusunda yapılan analiz çalışmaları sonrası Üniversite bünyesindeki bütün birimlerin ortak kullanımına, ya da birimlere özel olarak tasarlanacak ve kullanımına sunulacak sistem ve/veya modüllerin üzerinde kurulacağı altyapıyı hazırlamak ve geliştirmek,
 • >Tüm yazılım geliştirme süreçlerinin ve standartların tarif edildiği teknik dokümanları hazırlamak ve bu dokümanları uygun ortamlarda korumak,
 • >Proje genelinde kullanılacak olan genel kod ve kontrol (User Control) altyapılarını oluşturmak,
 • >Yeni teknolojileri takip ederek sisteme entegre etmek,
 • >Yazılımları test, eğitim ve uygulama ortamlarına kurmak,
 • >Tasarlanan projelerin gerektirdiği bilgisayar yazılımlarını geliştirmek, temin etmek ve uygulanabilir hale getirmek,
 • >Faaliyet alanına ilişkin olarak Daire Başkanı tarafından verilecek benzer görevleri yapmak.

Web Tasarım Ekibi
 Web tasarım ekibinin görevlerinin bazıları ağaşıdaki gibidir:

 • >Üniversite akademik ve idari birimlerin talepleri ve birim iş planları doğrultusunda web sayfalarını tasarlamak ve güncellenmek,
 • >Üniversitenin internet sayfasının sürekli yayımını sağlamak, güncellemek, internet sayfasındaki duyuruları ve yenilikleri takip etmek ve yayınlamak,
 • >Üniversitenin internet ana sayfasının vatandaş odaklı hizmet, bilgi ve belge paylaşımı sunabilen bir yapıda olmasını sağlayarak kurum çalışanlarına ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek,
 • >Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında geliştirilen yazılımların arayüz tasarımlarına katkı sağlamak,
 • >Haftalık faaliyet raporu hazırlamak,
 • >Faaliyet alanına ilişkin olarak Daire Başkanı tarafından verilecek benzer görevleri yapmak.

 

Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 17.05.2016 16:37:20 tarihinde güncellenmiştir.