Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

E-posta/Web Destek Hizmetleri Birimi

Web destek biriminin görev ve yetkileri aşağıdaki şekildedir:

 

 • >Üniversite ana sayfasının sürekli yayımını sağlamak, güncellemek, internet sayfasındaki duyuruları ve yenilikleri takip etmek ve yayınlamak,
 • >Üniversitemizin birimlerinden gelen web sayfası isteklerini karşılamak,
 • >Üniversite bünyesinde bulunan web sitelerine destek vermek ve yönetmek,
 • >E-Posta Kullanım Yönergesi’nin ve E-Posta Kullanım Politikası’nın uygulanmasını sağlamak,
 • >Üniversitemizden (emeklilik, naklen ayrılma, istifa vb. durumlar) ayrılacak olan akademik ve idari ve destek personeline verilmiş olan e-posta işlemlerinin takibini yapmak,
 • >BYS’de kayıtlı tüm personele ve öğrencilere e-posta kullanım yönergesine ve e-posta kullanım politikasına göre hizmet vermek,
 • >Ulusal-Uluslararası sempozyum, kongre vb. etkinlikler ile ilgili alan adı ve web alanı hizmeti sağlamak,
 • >Üniversite akademik ve idari personeline e-posta istemci program desteği sağlamak,
 • >Üniversite Anket Sistemine destek vermek,
 • >E-Rehber veritabanına destek vermek,
 • >Üniversite toplu mail işlemlerini gerçekleştirmek,
 • >ABYS (Akademik Bilgi Yönetim Sistemi) destek vermek,
 • >Faaliyet alanına ilişkin olarak Daire Başkanı tarafından verilecek benzer görevleri yapmak.

Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 13.09.2017 12:54:19 tarihinde güncellenmiştir.