Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

E-posta/Web Destek Hizmetleri Birimi

E-Posta/ Web destek biriminin görev ve yetkileri:

    >Üniversite ana sayfasının sürekli yayımını sağlamak, güncellemek, internet sayfasındaki duyuruları ve etkinlikleri  resmi yollardan gelen bilgiler ışığında yayınlamak ve takibini yapmak.
    >Üniversitemizin birimlerinden EBYS üzerinden gelen web sayfası site açılması isteklerini karşılamak,
    >Üniversite bünyesinde bulunan web sitelerine destek vermek ve yönetmek,
    >E-Posta Kullanım Politikası gereği e-posta açılması, kullanılması ve sorunlarını takip etmek ve çözümlerin uygulanmasını sağlamak,
    >Üniversitemizden (emeklilik, naklen ayrılma, istifa vb. durumlar) ayrılacak olan akademik ve idari ve destek personelinin ilişik kesilmesi işlemleri için imza atmak ve imza formunun fotokopisinin alınmasını sağlamak,
    >BYS’de kayıtlı tüm personele ve öğrencilere e-posta kullanım politikası gereği hizmet vermek,
    >Ulusal-Uluslararası sempozyum, kongre, seminer, çalıştay vb. etkinlikler ile ilgili  web alanı ve mail açılması hizmeti sağlamak,
    > Üniversitemiz Öğrenci Kulüplerinin Kulüp web sitesi ve mail adresi taleplerini değerlendirip, uygun şekilde web alanı ve mail adresinin açılarak danışmanına bilgilendirilmesini sağlamak,
    >Üniversite akademik ve idari personeline e-posta istemci program desteği sağlamak,
    >Üniversite Anket Sistemine destek vermek (EBYS'den gelen anket talep yazısını değerlendirip, uygunsa anket veritabanına anket ve kişiyi ekleyerek, anketini yapmasını sağlamak ve oluşabilecek sorunlarda desteğini vermek),
    >E-Rehber veritabanına destek vermek (Şu an kapalı bir hizmettir.)
    >Üniversite ve Rektörlük Özel Kalem toplu mail işlemlerini gerçekleştirmek (Rektör, Rektör Yardımcılarının kendi maillerinden e posta gönderim işleri ve tüm üniversitenin duyuru@marmara.edu.tr den duyurulmsını istedikleri talepleri),
    >ABYS (Akademik Bilgi Yönetim Sistemi) destek vermek,
    >Faaliyet alanına ilişkin olarak Daire Başkanı tarafından verilecek benzer görevleri yapmak.

Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 23.11.2018 10:21:07 tarihinde güncellenmiştir.