Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Çağrı Merkezi

Çağrı Merkezi

Çağrı Merkezinin görev ve yetkileri aşağıdaki şekildedir:

 

 • >Üniversite birimleri ile koordineli bir şekilde çalışmak,
 • >Belirlenen kalite standartları ve süreçleri çerçevesinde gelen çağrıları cevaplamak, ilgili birim veya personele yönlendirme yapmak,
 • >Gelen çağrılara bilgi dahilinde yardımcı olmak,
 • >İhtiyaç duyulması halinde yeni çalışma gruplarını oluşturmak ve oluşturulacak yeni gruba hizmet alanına göre eğitim verilmesini sağlamak,
 • >Birimin aylık vardiya ve mesai çizelgelerini hazırlamak,
 • >Öneri, talep ve şikayetlere cevap vermek,
 • >Çağrı Merkezi faaliyetlerine ilişkin aylık rapor hazırlamak,
 • >Üniversite bünyesindeki idari/akademik birimlerde gerçekleşen değişiklikleri takip etmek ve güncel tutmak,
 • >Birime ait sistemsel ihtiyaçların tespit etmek ve takibini sağlamak,
 • >Birim içi sistemsel olarak hizmet alınan anlaşmalı kurum ile koordinasyonu sağlamak,
 • >Outbound çağrıların koordinasyonunu ve kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • >Birime ait değerlendirme, iyileştirme ve geliştirme rapor ve sunumlarını hazırlamak,
 • >Haftalık faaliyet raporu hazırlamak,
 • >Faaliyet alanına ilişkin olarak Daire Başkanı tarafından verilecek benzer görevleri yapmak

Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 18.05.2016 09:10:40 tarihinde güncellenmiştir.