Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

BYS Destek Birimleri

EBYS Destek Birimi

 EBYS destek biriminin görev ve yetkileri aşağıdaki şekildedir:

 

 • >EBYS kullanılırken ortaya çıkan problemleri tespit etmek, kullanıcı hatası nedeniyle ortaya çıkmış ise telefon, elektronik ortam veya uzaktan bağlantı yoluyla problemi gidermek, kullanıcı hatasından kaynaklanmıyor ise gerekli verileri ve ekran görüntülerini alıp ilgili birimlere iletmek ve ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • >Son kullanıcıların EBYS ile ilgili sorunlarını, taleplerini ve görüşlerini değerlendirerek çözüme odaklı destek olmak, yetkisi dışında kalan konuları ilgili birim veya personele bildirmek,
 • >Son kullanıcılar tarafından EBYS ile ilgili olarak e-posta, telefon ve Destek Sistemi yoluyla bildirilen hata, sorun, talep ve görüşleri değerlendirerek geri bildirim yapmak,
 • >EBYS’de kayıtlı kullanıcıların yetki işlemlerini yürütmek ve kontrolünü sağlamak,
 • >EBYS ilgili kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda genel bilgilendirmeleri yapmak,
 • >Yazılımsal hata ve düzeltme taleplerini değerlendirmek, gerektiğinde Yazılım Şube Müdürlüğüne yönlendirmek,
 • >Kullanıcılara ait elektronik imza başvuru taleplerini takip ve kontrol etmek, listeleri düzenleyip ilgili sertifika üreticisine iletmek,
 • >E-imza başvurusu yapan kullanıcıların durumlarının takibini yapmak,
 • >PIN-PUK kodunun bloke edilmesi veya şifrelerin kaybedilmesi sonucu Nitelikli Elektronik Sertifikanın kullanılamaz hale gelmesi durumunda yeniden üretim için kullanıcı ve sertifika üreticisi arasında koordinasyonu sağlamak; sipariş, üretim, teslimat süreçlerini takip etmek,
 • >Bilgilerinde hata olan kullanıcılara ait düzeltme ve takip işlemlerini sertifika üreticisi ile koordinasyonu sağlayarak yapmak,
 • >Akıllı kart, kart okuyucu ve sertifika kullanılarak güvenilir elektronik imza oluşturmak ve doğrulamak amacıyla gerekli yazılımların temini, kurulumu, bakım ve desteği için birimler arası koordinasyonu sağlamak,
 • >Birimlerin yazışmalarını yürütebilmeleri için birim yazışma kodlarını almak, güncellemek ve kontrolünü sağlamak için DETSİS ile koordinasyonu sağlamak, yeni kurulan, kapatılan, bağlı olduğu üst birim değişikliği olan birimlerin DETSİS’de güncellenmesi için gerekli çalışma ve bildirimleri yapmak.
 • >İlgili mevzuatın sürekli takibini yapmak ve gerekli güncellemelerin yapılması hususunda Yazılım Şube Müdürlüğünü bilgilendirmek,
 • >Yazılım güncellemeleri hususunda son kullanıcıları bilgilendirmek,
 • >EBYS ve ilgili faaliyetler hususunda kurumsal mevzuatın ve dokümantasyonun oluşturulmasını sağlamak,
 • >SDP çalışmalarını yürütmek,
 • >Son kullanıcılara destek vermekte kullanılacak doküman ve materyallerin hazırlanmasında katkıda bulunmak, geliştirilen yazılımlara ilişkin kullanıcı ve yönetici dokümanları hazırlanmasına katkıda bulunmak ve bunlarla ilgili eğitim programları düzenlemek,
 • >EBYS ile ilgili yapılması planlanan analiz çalışmalarına destek olmak,
 • >Üniversitenin tüm birimleri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına birimlerle koordineli bir şekilde çalışmak,
 • >Faaliyet alanına ilişkin olarak Daire Başkanı tarafından verilecek benzer görevleri yapmak.

 

ÖBYS Destek Birimi

 ÖBYS destek biriminin görev ve yetkileri aşağıdaki şekildedir:

 • >ÖBYS kullanılırken ortaya çıkan problemleri tespit etmek, kullanıcı hatası nedeniyle ortaya çıkmış ise telefon, elektronik ortam veya uzaktan bağlantı yoluyla problemi gidermek, kullanıcı hatasından kaynaklanmıyor ise gerekli verileri ve ekran görüntülerini alıp ilgili birimlere iletmek ve ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • >Son kullanıcıların ÖBYS ile ilgili sorunlarını, taleplerini ve görüşlerini değerlendirerek çözüme odaklı destek olmak, yetkisi dışında kalan konuları ilgili birim veya personele bildirmek,
 • >Son kullanıcılar tarafından ÖBYS ile ilgili olarak e-posta, telefon ve Destek Sistemi yoluyla bildirilen hata, sorun, talep ve görüşleri değerlendirerek geri bildirim yapmak,
 • >ÖBYS ilgili kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda genel bilgilendirmeleri yapmak,
 • >Yazılımsal hata ve düzeltme taleplerini değerlendirmek, gerektiğinde Yazılım Şube Müdürlüğüne yönlendirmek,
 • >ÖBYS’deki organizasyon yapısını yönetmek,
 • >ÖBYS’de kayıtlı kullanıcıların yetki işlemlerini yürütmek ve kontrolünü sağlamak,
 • >İlgili mevzuatın sürekli takibini yapmak ve gerekli güncellemelerin yapılması hususunda Yazılım Şube Müdürlüğünü bilgilendirmek,
 • >Yazılım güncellemeleri hususunda son kullanıcıları bilgilendirmek,
 • >ÖBYS ve ilgili faaliyetler hususunda kurumsal mevzuatın ve dokümantasyonun oluşturulmasını sağlamak,
 • >Son kullanıcılara destek vermekte kullanılacak doküman ve materyallerin hazırlanmasında katkıda bulunmak, geliştirilen yazılımlara ilişkin kullanıcı ve yönetici dokümanları hazırlanmasına katkıda bulunmak ve bunlarla ilgili eğitim programları düzenlemek,
 • >ÖBYS ile ilgili yapılması planlanan analiz çalışmalarına destek olmak,
 • >Üniversitenin tüm birimleri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına birimlerle koordineli bir şekilde çalışmak,
 • >Faaliyet alanına ilişkin olarak Daire Başkanı tarafından verilecek benzer görevleri yapmak.

 

PBYS Destek Birimi

PBYS destek biriminin görev ve yetkileri aşağıdaki şekildedir:

 

 • >PBYS kullanılırken ortaya çıkan problemleri tespit etmek, kullanıcı hatası nedeniyle ortaya çıkmış ise telefon, elektronik ortam veya uzaktan bağlantı yoluyla problemi gidermek, kullanıcı hatasından kaynaklanmıyor ise gerekli verileri ve ekran görüntülerini alıp ilgili birimlere iletmek ve ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • >Son kullanıcıların PBYS ile ilgili sorunlarını, taleplerini ve görüşlerini değerlendirerek çözüme odaklı destek olmak, yetkisi dışında kalan konuları ilgili birim veya personele bildirmek,
 • >Son kullanıcılar tarafından PBYS ile ilgili olarak e-posta, telefon ve Destek Sistemi yoluyla bildirilen hata, sorun, talep ve görüşleri değerlendirerek geri bildirim yapmak,
 • >PBYS ilgili kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda genel bilgilendirmeleri yapmak,
 • >Yazılımsal hata ve düzeltme taleplerini değerlendirmek, gerektiğinde Yazılım Şube Müdürlüğüne yönlendirmek,
 • >PBYS’deki organizasyon yapısını yönetmek,
 • >PBYS’de kayıtlı kullanıcıların yetki işlemlerini yürütmek ve kontrolünü sağlamak,
 • >İlgili mevzuatın sürekli takibini yapmak ve gerekli güncellemelerin yapılması hususunda Yazılım Şube Müdürlüğünü bilgilendirmek,
 • >Yazılım güncellemeleri hususunda son kullanıcıları bilgilendirmek,
 • >PBYS ve ilgili faaliyetler hususunda kurumsal mevzuatın ve dokümantasyonun oluşturulmasını sağlamak,
 • >Son kullanıcılara destek vermekte kullanılacak doküman ve materyallerin hazırlanmasında katkıda bulunmak, geliştirilen yazılımlara ilişkin kullanıcı ve yönetici dokümanları hazırlanmasına katkıda bulunmak ve bunlarla ilgili eğitim programları düzenlemek,
 • >PBYS ile ilgili yapılması planlanan analiz çalışmalarına destek olmak,
 • >Üniversitenin tüm birimleri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına birimlerle koordineli bir şekilde çalışmak,
 • Faaliyet alanına ilişkin olarak Daire Başkanı tarafından verilecek benzer görevleri yapmak.

Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 18.05.2016 08:44:05 tarihinde güncellenmiştir.