Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tarihçe

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde, yeniçağ teknolojisinden faydalanmak amacıyla 1993 yılında İnternet'e bağlanmıştır. Fakat bu bağlantıdan daha önceleri, 1986'da TÜVAKA (Türkiye Üniversiteler ve Araştırma Kurumu Ağları) adlı organizasyon, Türkiye'deki araştırma ağı altyapısını oluşturmak amacıyla kurulmuş olup, EARN (European Research and Education Networking Association) bağlantısını İzmir'de Ege Üniversitesi üzerinden gerçekleştirmişti. 1993 yılında Türkiye'ye Internet'in gelmesiyle etkisini kaybetmeye başlayan kuruluşun varlığı ULAKBİM'in kurulmasıyla sona ermiştir.

ULAKBİM; 1996 yılında, TÜBİTAK ve YÖK arasında imzalanan bir protokol ile YÖK dokümantasyon hizmetleri de devralınarak TÜBİTAK tarafından kurulmuştur. ULAKBİM, Türkiye'de akademik bir ağ alt yapısı oluşturmak üzere faaliyetlerini sürdüren Ulusal Akademik Ağ (UlakNet) ve ülke çapında bilgi ve belge hizmetleri vermek üzere faaliyet gösteren Cahit Arf Bilgi Merkezi birimlerinden oluşmaktadır.

UlakNet; Türkiye'deki tüm üniversiteler ile bunların fakülte ve diğer alt birimleri, TÜBİTAK birimleri, Askeri Okullar, Harp Akademileri ve Polis Akademileri, Türk Tarih Kurumu, Milli Kütüphane, YÖK, ÖSYM, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ar-Ge birimlerinden oluşan toplam 110 birime Türk Telekom'dan kiralanan frame relay, ATM ve kiralık hatlar kullanılarak ücretsiz hizmet sağlamaktadır. Bu uçlarda yaklaşık 80.000 öğretim elemanı, araştırmacı ve 1.700.000 kadar üniversite öğrencisinin yararlanmaktadır.

Marmara Üniversitesi 1997 yılında Türk Telekom tarafından çekilen Fiber Optik kablo ile Göztepe Kampüsü Rektörlük Binasına kurulan sistem ile 2 Mbit bir hızla ilk defa UlakNet üzerinden Internet bağlantısını gerçekleştirilmiştir.

Göztepe Rektörlük binası 2. katta çalışma alanları dâhil olmak üzere 50 m2'lik bir alanda hizmet veren bir birim kurulmuş ve "İnternet Merkezi" adı ile adlandırılmıştır. 1997 yılında 1 Personel ve 3 öğrenci ile başlayan birim Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde değil Rektörlüğe bağlı ve resmi bir statüsü olmadan devam etmiştir. İlk yıllarda Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ve Atatürk Eğitim Fakültelesi ana binalarında olmak üzere sadece Göztepe kampüsünde 2 sunucu (bir e-posta, bir web) ile hizmet vermiştir.

2000 yılı temmuz ayında birimde sorumlu eleman personelin ayrılması ile Öğr. Gör. Hüseyin YÜCE bu birimin sorumluluğuna getirilmiştir. Bu tarihten itibaren UlakNet'e yapılan başvurular ile Bahçelievler, Haydarpaşa (sadece Tıp Fakültesi), Acıbadem, Altunizade, Hastane ve Anadoluhisarı (sadece Almanca İşletme bölümü) kampüslerinin doğrudan UlakNet'e bağlantıları gerçekleştirilmiştir.

ULAKBİM'in 1997'de kurarak üniversitelerin hizmetine sunduğu akademik ağın (UlakNet) kapasitesi bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde tedrici bir şekilde artırılarak 2002 ortalarına kadar hizmet verilmeye devam edilmiş ise de, bu tedrici iyileştirmelerle evrensel normları yakalaması olanaksız hale gelmiş ve bir sıçrama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Bu yönde hazırlanan projenin desteklenmesine ve uygulamaya konmasına Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun 13 Aralık 2000 tarihli toplantısında karar verilmiş, Maliye Bakanlığının onayı ile 2002 yılı ortalarında UlakNet iyileştirme projesine başlanmıştır. Bu amaçla; sağlanan yeni altyapı donanımı Eylül 2002 sonu itibariyle teslim alınmış, sistemin hizmete alınmaya başlaması da Kasım 2002 ortalarında gerçekleşmiştir. Mart 2003 tarihi itibarı ile yeni altyapı hemen hemen tamamen hizmete alınmış bulunmaktadır.

UlakNet'de yapılan bu iyileştirme sürecinde Marmara Üniversitesi'nin bu projeye paralel olarak gerçekleştirdiği "Marmara Üniversitesi Geniş Alan Ağları Alt Yapısını Oluşturma ve Geliştirme Projesi" Ekim 2002 tarihinde ihale edilmiştir. Aralık 2002 sonunda 2 Mbit olan bağlantı hızı Göztepe Kampüsü merkezli olarak 155 Mbit hıza kavuşmuştur.

Ayrıca yetersiz olan kampüsler arası bağlantıda aynı proje ile yüksek hızlara çıkarılmıştır. Bahçelievler ve Haydarpaşa kampüsleri Fiber Optik bağlantı ile 34 Mbit'le Göztepe Kampüsüne bağlanmıştır.

2003 - 2005 yılları arasında bu bağlantılarla birlikte Sultanahmet, Nişantaşı, Beyazıt, Kartal, Başıbüyük kampüslerinin Göztepe Kampüsüne bağlantıları gerçekleştirilmiştir.

2003 yılı sonunda "Marmara Üniversitesi Yerel Alan Ağları Alt Yapısını Oluşturma ve Geliştirme Projesi" ile kampüs içi ağların oluşturulmasına geçilmiştir. Bu projenin tamamlanması ile Marmara Üniversitesi 1997 yılında 300 bilgisayar ile internet bağlantısı varken 2006 yılında bu sayı 8000 adete ulaşmıştır.

BIDB DİJİTAL KURUMSAL ALTYAPI TARİHSEL GELİŞİMİ

 • 1997- Kuruluş (128 Kbps internet hızı)
 • 2000- 2 Mbps internet hızına erişildi.
 • 2003- 155 Mbps internet hızına erişildi.
 • 2004- Tüm kampüsler 4000 uç ağ ile birbirine bağlandı.
 • 2006- 300 Mbps internet hızına erişildi.
 • 2007- Sunucu sayısı 20’ye ulaştı.
 • 2008- Metro Ethernet altyapısına geçildi.
 • 2009- Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi çekirdek işlevleri ile hizmete alındı.
 • 2010- Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi’ne yeni fonksiyonlar eklendi.
 • 2011- Personel Bilgi Yönetim Sistemi devreye alındı.
 • 2012- Donanımsal ve yazılımsal performans çalışması yapıldı. Evrak Takip Sistemi devreye alındı.
 • 2013- Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi devreye alındı.
 • 2013 -BAP Bilgi Yönetim Sistemi devreye alındı.
 • 2013 -Online diploma doğrulama Sistemi devreye alındı.
 • 2013 -Elektronik posta arayüzü yenilendi. hesap.marmara.edu.tr hizmete girdi.
 • 2013 -Üniversite web sayfamız ve İçerik Yönetim Sistemimiz yenilendi.
 • 2014 -Tüm kampüslerimizde kablosuz ağ hizmeti devreye alındı.
 • 2014 -Üniversitemiz 312 sunucuyla Veri Merkezi’ne kavuştu.

Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 27.10.2015 07:36:01 tarihinde güncellenmiştir.